หน้าแรก ประวัติ
ภารกิจ
ผู้บังคับบัญชา
เครือข่ายภายใน
สถานที่

กรมยุทธโยธาทหารบก นอกจากจะมีภารกิจในการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพัก ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบกแล้ว กรมยุทธโยธาทหารบก ได้รับภารกิจให้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารหลายแห่งที่มีความสำคัญ อาทิเช่น อาคารที่พักรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกต่างประเทศ งานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารโครงการบริหารจัดการไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นต้น จึงเป็นความภาคภูมิใจของกรมยุทธโยธาทหารบก ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ซึ่งกำลังพลทุกนายต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของกองทัพบก
 
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (แห่งใหม่)  
งานปรับปรุงห้องมัฆมานรังสรรค  
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสวัสดิการทหารบก (สมาคมแม่บ้านทหารบก)  
งานอาคารที่รับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกต่างประเทศ  
งานอาคารสนามมวยลุมพินี (แห่งใหม่)  
งานปรับปรุงร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก  
งานก่อสร้างอาคารที่พักนายทหารชั้นสัญญาบัตรและอาคารที่รับรอง  
งานก่อสร้างตึกคนไข้นอก โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษ  
งานก่อสร้างอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลาง และอาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย)  
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กองทัพบก  
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบก  
งานปรับปรุงหอประชุมกิตติขจร  
งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง และทางเดินภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพบก  
งานปรับปรุงห้อง 221 และห้อง 241 กองบัญชาการกองทัพบก  
งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค  

งานก่อสร้างโรงทหาร ของ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย วังไกลกังวล หัวหิน

 
งานปรับปรุงอาคารศาลาสุขใจ  
งานปรับปรุงของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค  
งานปรับปรุงห้องทรงงานโรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยการทัพบก  
งานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
โครงการบริหารจัดการไม้มีค่า  
หอประชุมกองทัพบก  
กองบัญชาการกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม  
อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก  
เรือนรับรอง/ทำเนียบรัฐบาล  
อุทยานราชภักดิ์ (Rajabhakti Park)  
 
 
Link