งบประมาณปี 2562
- หลักสูตรนายทหารที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่ดิน รุ่นที่ 21
 
งบประมาณปี 2561
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประมาณราคารุ่นที่ 2
- หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง รุ่นที่ 30 (ชกท.7110, ชกท.518)