ปี ๒๕๖๓
ยย.ทบ. ร่วมกับ สก.ทบ., วศ.ทบ., สำนักงานเขตห้วยขวางและประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาขุดลอกคูคลองตามโครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ คลองห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๓

ยย.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาคลองสามเสน ร่วมกับ สก.ทบ., วศ.ทบ. และสำนักงานระบายน้ำ กทม. ดำเนินการเก็บขยะวัชพืช ตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณข้างคลอง เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๓

ปี ๒๕๖๒
ยย.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทบ., ช.พัน.๑ พล.๑ รอ., สนง.เขตห้วยขวาง และสำนักการระบายน้ำ ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนาทำความสะอาด ณ บริเวณบึงพระราม ๙ เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๒

ยย.ทบ. นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๒๐ นาย ร่วมกับหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน ๒๕๐ คน ทำความสะอาดบริเวณมูลนิธิเทียนฟ้า และวัดไตรมิตร ฯ ลอกท่อระบายน้ำในถนนเยาวราช เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทบ. และสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๐๐ นาย ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ คลองบางกะปิ เขตห้วยขวาง เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทบ., สก.ทบ. และสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน ๑๓๕ นาย ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ คลองน้ำแก้ว เขตห้วยขวาง เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๒

ยย.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับกองทัพอากาศ, วศ.ทบ. และ สง.เขตดอนเมือง ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟดอนเมืองและเส้นทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พล.อ.ท. ตรีพล อ่องไพทูรย์ จก.กร.ทอ. เป็นประธาน เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๒

ยย.ทบ.จัดกำลังพลจิตอาสา ๒๐ นาย เข้าร่วมพัฒนาวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับสถาบันโรคผิวหนัง เข้ารับฟังธรรมะและพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๖๒

ยย.ทบ. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับ มทบ.๑๑, วศ.ทบ., สก.ทบ., กร.ทบ., สง.เขตห้วยขวาง, สง.เขตดินแดง และประชาชนจิตอาสา พัฒนาคูคลองตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ คลองยายสุ่น ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มี.ค. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, สง.เขตห้วยขวาง, มทบ.๑๑, วศ.ทบ., ม.พัน.๒๙ รอ., สน.เขตห้วยขวาง และประชาชนจิตอาสา พัฒนาคูคลอง ณ คลองห้วยขวาง โดยมี พ.อ.วิทัศนชัย จิตรโชติ เป็นผู้แทน จก.ยย.ทบ. ร่วมพิธีเปิด ณ ลานจอดรถกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๒

ยย.ทบ.ร่วมกับ มทบ.๑๑, วศ.ทบ., ทม.ร.๑ พัน.๑ รอ., กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๑, สัสดีเขตห้วยขวาง, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง และ สง.เขตห้วยขวาง พัฒนาคูคลองตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ลำรางแยกลำรางชวดตาเชียง ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๗ ก.พ. ๖๒

ยย.ทบ. นำกำลังพลไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ บริเวณสนามม้านางเลิ้ง ถนนราชดำเนินนอก-อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ ๒๐ ม.ค. ๖๒

ยย.ทบ. ร่วมกับ วศ.ทบ. และ สง.เขตห้วยขวาง พัฒนาคูคลอง ณ ลำรางชวดบางจาก ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒